KOOPARATİFÇİLİK  PROGRAMI

Bölümümüz Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Köy Koop Merkez Birliği,

Türkiye Su Ürünleri Merkez Birliği, Türkiye Sulama Birliği  ile organize olarak kooperatifçilik eğitimi vermektedir. Bölgesel Kooperatifçilik eğitimi veren bir eğitim merkezidir.

I. ve II. yarıyıllar daha ziyade temel nitelikteki derslere ayrılmış olup, ekonomi, işletme, muhasebe prensipleri, kantitatif yöntemler gibi konulara programda yer verilmiştir. III. ve IV. yarıyıl dersleri ise öğrencileri yönlendirmeye yönelik  derslerdir.

Mucur Meslek Yüksek Okulu  Kooperatifçilik  programı  ders programları ihtiyaçlara göre şekillendirilmiştir. I. ve II. yarıyıllar daha ziyade temel nitelikteki derslere ayrılarak olup, ekonomi, işletme, muhasebe prensipleri, kantitatif yöntemler gibi konulara  yöneltilerek  araştırmaya teşvik etmiştir.. III. ve IV. yarıyıl dersleri ise öğrencileri alanında uzmanlaşmaya yönelik  dersler uygulamaya konulmuştur.

 

. Bu yarıyıllarda ele alınan konular, Muhasebe ve Yönetim Kontrolü, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Yatırımlarının Yönetimi, Ticaret Hukuku vb. dersleri içermektedir.

. Öğrenciler, I. ve II. yarıyıllarını tamamladıktan sonra belirli bir işletmede 4 hafta süreli staj yapmak zorundadırlar. Stajın yapılacağı yer, başlama tarihi ve konusu danışman öğretim elemanı  ile birlikte belirlenir. Mucur Meslek Yüksek Okulu Yönetimi programında derslere, uygulamalara ve laboratuvar çalışmalarına devam zorunludur. Öğrenciler bu faaliyetlerin en az % 70'ne katılmak durumundadırlar