DÖNEMLERE GÖRE AKTS ÇİZELGESİ

Akademik Birim

Mucur Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

 

 

 

Bilim Dalı/Program

İşletme YönetimiProgramı

 

 

 

 

I.  YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

740011301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

2

750011301

Zorunlu

Türk Dili-I

2

0

2

2

431211301

Zorunlu

Yabancı Dil- I: İngilizce

2

0

2

2

730011301

Zorunlu

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

2

3

525511111

Zorunlu

Genel İşletme-I

3

0

3

4

525511112

Zorunlu

Ekonomi-I

3

0

3

3

525511113

Zorunlu

Temel Hukuk

2

0

2

2

525511114

Zorunlu

Genel Muhasebe-I

2

1

3

4

5255SEÇ-1

Seçmeli

Seçmeli 1

4

0

4

4

5255SEÇ-2

Seçmeli

Seçmeli 2

3

0

3

4

TOPLAM

24

3

26

30

Seçmeli 1

525511201

Seçmeli

Toplam Kalite Yönetimi

4

0

4

4

525511202

Seçmeli

İşletme İletişimi

4

0

4

4

525511203

Seçmeli

Matematik

4

0

4

4

Seçmeli 2

525511211

Seçmeli

Etkili Sunum ve Söyleşi Teknikleri

3

0

3

4

525511212

Seçmeli

Örgütsel Davranış

3

0

3

4

 

 

 

 

 

II. YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

740012301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 

2

0

2

2

750012301

Zorunlu

Türk Dili-II

2

0

2

2

431212301

Zorunlu

Yabancı Dil (İngilizce)-II 

2

0

2

2

730012301

Zorunlu

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

2

2

3

525512111

Zorunlu

Genel İşletme -II

3

0

3

4

525512112

Zorunlu

Ekonomi-II

3

0

3

3

525512113

Zorunlu

Ticaret Hukuku

2

0

2

2

525512114

Zorunlu

Genel Muhasebe-II

2

1

3

4

5255SEÇ-3

Seçmeli

Seçmeli 3

4

0

4

4

5255SEÇ-4

Seçmeli

Seçmeli 4

3

0

3

4

TOPLAM

24

3

26

30

Seçmeli 3

525512201

Seçmeli

Tüketici Davranışları

4

0

4

4

525512202

Seçmeli

Tedarik Zinciri Yönetimi

4

0

4

4

525512203

Seçmeli

İstatistik 

4

0

4

4

Seçmeli 4

525512211

Seçmeli

Zaman ve Toplantı Yönetimi

3

0

3

4

525512212

Seçmeli

Ticari Matematik

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

525521111

Zorunlu

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

3

3

525521112

Zorunlu

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

2

0

2

3

525521113

Zorunlu

Finansal Yönetim 

3

0

3

3

525521114

Zorunlu

Pazarlama İlkeleri 

3

0

3

3

525521115

Zorunlu

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2

1

3

3

525521116

Zorunlu

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

3

5255SEÇ-5

Seçmeli

Seçmeli 5

3

0

3

4

5255SEÇ-5

Seçmeli

Seçmeli 5

3

0

3

4

5255SEÇ-5

Seçmeli

Seçmeli 5

3

0

3

4

TOPLAM

25

1

26

30

Seçmeli 5

525521231

Seçmeli

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

3

0

3

4

525521232

Seçmeli

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

3

0

3

4

525512233

Seçmeli

Bilgisayarlı Muhasebe

3

0

3

4

525512234

Seçmeli

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

4

525512235

Seçmeli

Halkla İlişkiler

3

0

3

4

525512236

Seçmeli

Marka Yönetimi ve Stratejileri

3

0

3

4

525512237

Seçmeli

Reklâmcılık

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

525522111

Zorunlu

Girişimcilik

4

0

4

4

525522112

Zorunlu

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

4

525522113

Zorunlu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

525522114

Zorunlu

Üretim Yönetimi

3

0

3

3

525522115

Zorunlu

İşletme Projeleri

2

1

3

3

235121312

Zorunlu

Ahilik Kültürü ve Medeniyeti

2

0

2

2

5255SEÇ-6

Seçmeli

Seçmeli 6

3

0

3

4

5255SEÇ-6

Seçmeli

Seçmeli 6

3

0

3

4

5255SEÇ-6

Seçmeli

Seçmeli 6

3

0

3

4

TOPLAM

25

1

26

30

Seçmeli 6

525522231

Seçmeli

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

3

0

3

4

525522232

Seçmeli

Perakende Yönetimi

3

0

3

4

525522233

Seçmeli

Elektronik Ticaret

3

0

3

4

525522234

Seçmeli

Sermaye Piyasası İşlemleri

3

0

3

4

525522235

Seçmeli

Satış Yönetimi

3

0

3

4

525522236

Seçmeli

Mali Tablolar

3

0

3

4

525522237

Seçmeli

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3

0

3

4

 

 

 

Yaz Stajı ( 30 İş günü 8 AKTS)

Birinci sınıftan itibaren yaz döneminde alınması gereklidir.Stajını yapmayan öğrenciler tüm derslerini başarsalar bile mezun olamayacaklardır.