Mucur Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesinin 22 Aralık 2002 tarihli yazısı ile 2547 ve 2880 sayılı Kanun’un değişik 7/d-2 uyarınca Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile 25.12.2002 tarihinde kurulmuştur. İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrenciler İşletme Meslek Elemanı ünvanına sahip olmakta, her tür işletmenin muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama departmanlarında değişik ünvanlarla iş bulabilmekte ve zaman içerisinde terfi edebilmektedirler. Ticaret Lisesi, Meslek Lisesi ve Çok Programlı Liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından ortaöğrenim başarı puanına göre yerleştirilir. Bu Diploma Sahibi Lisans Eğitimine Devam Edebilir. İşletme Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir. Bankacılık, Sigortacılık, Muhasebe ve Finans, Özel Sektör ve Kamu Sektörü.