1.
Yarıyıl

2.
Yarıyıl

3.
Yarıyıl

4.
Yarıyıl

5.
Yarıyıl

6.
Yarıyıl

7.
Yarıyıl

8.
Yarıyıl

Genel Top.
/ Oran (%)

Zorunlu Derslerin Sayısı

8

9

7

5

       

29

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı

22

24

22

17

       

85

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı

23

25

22

17

       

86

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı

%76

%86

%73

%57

       

%73

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı

%77

%83

%73

%57

       

%73

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan)

2

2

3

4

       

11

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı

6

4

8

13

       

31

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı

6

5

8

13

       

32

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı

%24

%14

%27

%43

       

%27

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı

%23

%17

%27

%43

       

%27

 

 

 

 

DÖNEMLERE GÖRE AKTS ÇİZELGESİ

Akademik Birim

Mucur Meslek Yüksekokulu

Bölüm/Anabilim Dalı

Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

Bilim Dalı/Program

Kimya Teknolojisi Programı

I.  YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

750011301

Zorunlu

Türk Dili-I

2

0

2

2

740011301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

431211301

Zorunlu

Yabancı Dil-I: İngilizce

2

0

2

2

521711101

Zorunlu

Genel Kimya-I

4

0

4

5

521711102

Zorunlu

Genel Kimya Laboratuvarı-I

0

3

3

3

521711103

Zorunlu

İş Sağlığı ve Güvenliği-I

2

0

2

2

521711104

Zorunlu

Matematik I

4

0

4

4

521711105

Zorunlu

Laboratuvar Güvenliği ve İlk Yardım

3

0

3

3

5217SEÇ-1

Seçmeli

Seçmeli 1

4

0

4

4

5217SEÇ-2

Seçmeli

Seçmeli 2

1

2

2

3

         

Seçmeli 1

521711201

Seçmeli

Teknik Proje

4

0

4

4

521711202

Seçmeli

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

4

0

4

4

Seçmeli 2

521711221

Seçmeli

Temel İşlemler

1

2

2

3

730011301

Seçmeli

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

2

3

                 

 


 II.          YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

750012301

Zorunlu

Türk Dili-II

2

0

2

2

740012301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

431212301

Zorunlu

Yabancı Dil-II: İngilizce

2

0

2

2

521712101

Zorunlu

Aletli Analiz

3

0

3

3

521712102

Zorunlu

Genel Kimya-II

4

0

4

5

521712103

Zorunlu

Genel Kimya Laboratuvarı-II

0

3

3

3

521712104

Zorunlu

İş Sağlığı ve Güvenliği-II

2

0

2

2

521712105

Zorunlu

Matematik-II

4

0

4

521712106

Zorunlu

Organik Kimya

2

0

2

2

5217SEÇ-3

Seçmeli

Seçmeli 3

1

2

2

3

5217SEÇ-4

Seçmeli

Seçmeli 4

2

0

2

2

         

Seçmeli 3

521712201

Seçmeli

Kimyada Bilgisayar Temelli Matematiksel Uygulamalar

1

2

2

3

730012301

Seçmeli

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

2

2

3

Seçmeli 4

521712221

Seçmeli

İnorganik Kimya

2

0

2

2

521712222

Seçmeli

Polimer Kimyası

2

0

2

2

521712223

Seçmeli

Toprak Kimyası ve Analizler

2

0

2

2

                 

 


 

III.       YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

235121312

Zorunlu

Ahilik Kültürü ve Medeniyeti

2

0

2

2

521721101

Zorunlu

Analitik Kimya

3

0

3

3

521721102

Zorunlu

Analitik Kimya Laboratuvarı

1

3

4

4

521721103

Zorunlu

Fizikokimya

3

0

3

3

521721104

Zorunlu

Gıda Teknolojisi

2

0

2

2

521721105

Zorunlu

Mesleki Gelişmeler

1

3

4

4

521721106

Zorunlu

Yönlendirilmiş Çalışma I

1

3

4

4

5217SEÇ-5

Seçmeli

Seçmeli 5

3

0

3

3

5217SEÇ-5

Seçmeli

Seçmeli 5

3

0

3

3

5217SEÇ-6

Seçmeli

Seçmeli 6

2

0

2

2

         

Seçmeli 5

521721201

Seçmeli

Temel Enstrümantasyon

3

0

3

3

521721202

Seçmeli

Sistem Analizi ve Tasarımı

3

0

3

3

521721203

Seçmeli

Stereokimya

3

0

3

3

521721204

Seçmeli

Su Kimyası ve Analizler

3

0

3

3

Seçmeli 6

521721221

Seçmeli

Meslek Etiği

2

0

2

2

521721222

Seçmeli

Mesleki Yabancı Dil-I

2

0

2

2

521721223

Seçmeli

Tekstil Teknolojisi

2

0

2

2

 


 

IV.       YARIYIL

DERS KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERS ADI

T

U

K

AKTS

521722101

Zorunlu

Çevre Teknolojileri

2

0

2

2

521722102

Zorunlu

Endüstriyel Kimya

4

0

4

4

521722103

Zorunlu

Endüstriyel Kimya Laboratuvarı

1

3

4

4

521722104

Zorunlu

Kimya Teknolojileri

1

2

3

3

521722105

Zorunlu

Yönlendirilmiş Çalışma-II

1

3

4

4

5217SEÇ-9

Seçmeli

Seçmeli 9

2

0

2

2

5217SEÇ-10

Seçmeli

Seçmeli 10

3

0

3

3

5217SEÇ-11

Seçmeli

Seçmeli 11

4

0

4

4

5217SEÇ-11

Seçmeli

Seçmeli 11

4

0

4

4

         

Seçmeli 9

521722201

Seçmeli

Kalite Kontrol İlkeleri

2

0

2

2

521722202

Seçmeli

Mesleki Yabancı Dil-II

2

0

2

2

Seçmeli 10

521722221

Seçmeli

Atık Giderme

3

0

3

3

521722222

Seçmeli

İlaç Kimyası

3

0

3

3

Seçmeli 11

521722231

Seçmeli

Ayırma Yöntemleri

4

0

4

4

521722232

Seçmeli

Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar Programları

4

0

4

4

521722233

Seçmeli

Bilgisayar Tabanlı Kimya Programları

4

0

4

4

521722234

Seçmeli

Kromatografi

4

0

4

4

 

Yaz Stajı (30 İş günü 8 AKTS)

Birinci sınıftan itibaren yaz döneminde alınması gereklidir.

Stajını yapmayan öğrenciler tüm derslerini başarsalar bile mezun olamayacaklardır.