Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Selami Sedat Akgöz’ün ve Kooperatifçilik Programı Öğrencisi Turan Gökdemir’in makaleleri, Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği’nin süreli yayın organı olan Köy-Koop Haber isimli gazetenin Haziran 2013 sayısında yayınlandı. Öğr. Gör. Selami Sedat Akgöz Türkiye’de Kooperatifçilik Eğitiminin Sorunları ve Meslek Yüksekokullarında Yeni Bir Model İhtiyacı başlıklı yazıyla, Turan Gökdemir de Türk Kooperatifçiliğine Yeni Bir Model: Tarımsal Pazarlama Kooperatifçiliği başlıklı yazısıyla gazetede yer aldı.

Not: Yazıların tam metnine http://www.koy-koop.org/koykoopHaber.html adresinden ulaşabilirsiniz.