Süreçler

 

1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

     Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1

     Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1

 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi

     Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri 1.2

     Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.2

 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

     Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametleri 1.3

     Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme 1.3

 

 FR-172 Surec Performans Parametresi izleme Formu 1.2

FR-171 Surec ve Performans Parametresi Tanimlama Formu 1.2

FR-170 Surec semasi Formu ust Surec 1.0

FR-172 Surec Performans Parametresi izleme Formu 1.4

FR-171 Surec ve Performans Parametresi Tanimlama Formu 1.4

FR-170 Surec semasi Formu 1.4

FR-172 Surec Performans Parametresi izleme Formu 1.3

FR-171 Surec ve Performans Parametresi Tanimlama Formu 1.3

http://FR-170 Surec semasi Formu 1.3

FR-172 Surec Performans Parametresi izleme Formu 1.2

FR-171 Surec ve Performans Parametresi Tanimlama Formu 1.2

FR-170 Surec semasi Formu 1.2

FR-172 Surec Performans Parametresi izleme Formu 1.1

FR-171 Surec ve Performans Parametresi Tanimlama Formu 1.1

FR-170 Surec semasi Formu 1.1

 

 

İş Akış Şemaları

İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer) İş Akışı

İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

İA-003-Giden Evrak İş Akışı

İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-008-Satın Alma İş Akışı

İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

İA-256-Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Şeması

İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-377-Bölüm Program Açma İş Akışı

İA-393-Mezun Etkinlik Programının Hazırlanması İş Akışı

İA-392-Mezun Takip Sisteminin Oluşturulması ve Güncelleşmesi İş Akışı

İA-391-Sınav İşlerinin Yönetimi / Tek Ders Sınavının Hazırlanması İş Akışı

İA-390-Sınav İşlemlerinin Yönetimi/Sınav Sonuçlarının Paylaşımı Yönetimi İş Akışı

İA-389-İzleme ve Değerlendirmenin Yönetimi/ Sınav İzleme Ve Değerlendirme İş Akışı

İA-388-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav İş Akışı

İA-387-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Mazeret Sınavı İş Akışı

İA-386-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Ara Sınav İş Akışı

İA-385-Ders/Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı

İA-384-Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı

İA-383-Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı

İA-382-Öğretim Elamanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı

İA-381-Ders Programlarının Hazırlanması İş Akışı

İA-380-Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı

İA-379-Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı

İA-378-Müfredat Geliştirme İş Akışı