Ulusal Europass Merkezi tarafından, Europass web tabanlı araçların uygulanması ile ilgili faaliyetleri teşvik ve koordine etmek, ulusötesi öğrenme hareketliliği ve kariyer yönetimi için rehberlik sunan servisler hakkında bilgi verilmektedir. Ulusal web bağlantılarını içerecek şekilde mevcut öğrenme fırsatları, yeterlilikler ve görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ve bu çalışmalar kapsamında bireylerin ihtiyaç duyabileceği bilgilere www.europass.gov.tr adresinde yer verilmektedir.