Üniversitemizin almış olduğu senato kararı ile öğrencilerimiz yaz öğretimine katılabilecek. Üniversitemiz öğrencileri, Kırşehir Ahi Evran üniversitesi'nde ve farklı üniversitelerde yaz okuluna başvurabilecekler. Öğrencilerimizin başvurabilecekleri diğer üniversiteler, aşağıda yer almaktadır.

 

Akdeniz Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram  Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi

Atatürk  Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes  Üniversitesi

Boğaziçi  Üniversitesi

Bursa Uludağ  Üniversitesi

Bülent Ecevit  Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Çukurova  Üniversitesi

Diicle  Üniversitesi

Dokuz Eylül  Üniversitesi

Ege  Üniversitesi

Erciyes  Üniversitesi

Fırat  Üniversitesi

Galatasaray  Üniversitesi

Gazi  Üniversitesi

Gaziantep  Üniversitesi

Gebze Teknik  Üniversitesi

Hacettepe  Üniversitesi

Harran  Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal  Üniversitesi

İnönü  Üniversitesi

İstanbul Teknik  Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi

Karadeniz Teknik  Üniversitesi

Kocaeli  Üniversitesi

Manisa Celal Bayar  Üniversitesi

Marmara  Üniversitesi

Mersin  Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi

Necmettin Erbakan  Üniversitesi

On Dokuz Mayıs  Üniversitesi

Ortadoğu Teknik  Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya  Üniversitesi

Selçuk  Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Van Yüzüncüyıl  Üniversitesi

Yıldız Teknik  Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi