Öğretim Elemanları

   

E-mail

Tel

Öğr. Gör. Barış Safa GÜRLER

bsgurler [at] ahievran.edu.tr

+90 386 280 58 57

Öğr. Gör. Hüsnü KARADAĞ

 husnukaradag@ahievran.edu.tr

+90 386 280 55 80

  Öğr. Gör. Cüneyd DEMİR

cuneyd.demir@ahievran.edu.tr

cuneyddemirr@gmail.com

+90 386 280 55 80

 

Tanıtım

İlk yıl makine-resim –konstrüksiyon bölümü ile aynı dersler verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren ise bölüm dersleri bilgisayar ağırlıklı olarak gelişmektedir. İyi derece teknik çizim yapabilen ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümde, teknik çizim programları öğretilmektedir. Bölüm mezunları kamu kesiminde çalışabileceği gibi özel mühendislik ve mimarlık bürolarında iş bulabilmektedir.

 

Programın Amacı

Bilgisayar destekli tasarım programının amacı, fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde, bilgisayarla model çizimi yapacak elemanları yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bilgisayar destekli tasarım programında matematik, tasarı geometri, bilgisayarlı tasarım, çevre ve ürün tasarımı, bilgisayar destekli çizim, endüstri ürünleri tasarımı engonomi ve mukavemet gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

 

Gereken Nitelikler

Bilgisayar destekli tasarım programında okumak isteyenlerin matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekil ve çizimleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar destekli tasarım programını bitirenlere “Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri” ünvanı verilir. Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri özel sektöre ait fabrikalarda çalışırlar ve üretilecek ürünün, çeşitli üretim aşamalarında ayrıntılı çizimlerini yapar. Üretilen ürünün, bilgisayar ortamında modellenmesini yapar, bilgisayar nümerik kontrol tezgâhlarının programlarını yaparlar.

 

Çalışma Alanları

Üretimde insan emeği azalıp otomasyon arttıkça bilgisayar destekli tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Özel sektör araştırma geliştirme faaliyetlerine ve yaratıcılığa önem verdikçe bu meslek elemanları da giderek daha çok aranan elemanlar olacaklardır.

 

 

Dersler ve AKTS bilgileri