Öğretim Elemanları

   

E-mail

Tel

ahmetkasap

Öğr. Gör. Ahmet KASAP

(Bölüm Başkanı)

 ahmet.kasap@ahievran.edu.tr  +90 386 280 55 68
 120 217 1363 heD3v7VyLY

Öğr. Gör. Mücahit ÜLGER

mucahit.ulger@ahievran.edu.tr

+90 386 280 58 55

 120 217 1363 heD3v7VyLY

Öğr. Gör. Sevinç DEMİRTÜRK

sevinc.demirturk@ahievran.edu.tr

+90 386 280 58 56

120 217 1363 heD3v7VyLY Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK

suleyman.celik@ahievran.edu.tr

+90 386 280 32 11

 

Tanıtım

 

Bankacılık ve Sigortacılık programı, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmesi ana hedefimizdir. Bu bağlamda, bankalar, sigorta şirketleri yanısıra para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlar, leasing ve factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim firmaları mezunlarımızın istihdam imkânı bulabilecekleri temel kurumlara örnek gösterilebilir.

Mezunlar, kamuya ait veya özel bankalar ve sigorta şirketlerinde çalışabilecekleri gibi, dikey geçişle lisans eğitimine devam edebilirler.

Dikey geçişle devam edebilecekleri alanlar, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik bölümleridir.

Günümüz birey ve işletmeleri, iş ve sosyal yaşamlarında öngörülemeyen ve/veya kontrol edilemeyen faktörlerden gelebilecek zararlara karşı kendilerini güven altında hissedebilecekleri, oluşabilecek zararlarını tazmin etme konusunda yetki ve sorumlulukların belirli olduğu ve bu anlamda yasal haklarını kullanmanın zor olmadığı bir ortamın arzu ve beklentisindedir. Bu alandaki riskleri önlemek, etkilerini hafifletmek için türlü önlemler alınsa da riskten korunmanın en etkili yolu riski devretmektir. Yani, sigortalanmaktır. Yaşanan değişimler ve beklentiler nedeniyle ülkemizde sigortacılık sektörü hızla gelişmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim almış ara eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Sigortacılık programında verilen eğitim ile sigorta şirketlerinde, acenteliklerde, ekspertiz bürolarında görev alacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Dersler ve AKTS bilgileri