İçinde yaşadığımız çağda, her alanda gerçekleşen değişim ve gelişim karşısında Görsel İletişim günümüzün popüler meslekleri arasında yerini almıştır. Bu alandaki en önemli konu üretim ve görsel düşünme becerisidir. Görsel İletişim, iletilmek istenen mesajın, daha anlaşılır ve de akılda kalıcı olmasını sağlar. Çeşitli yöntem, araç ve teknolojilerle üretilen görsel ürünler aracılığıyla mesajların aktarıldığı bir tasarım disiplinidir.

Bu bağlamda, Görsel İletişim Programı, yaratıcılığı, teoriyi, iletişimi, tasarım etiğini merkez alarak video, fotoğraf ve tasarım alanında yetkinlik kazanan mezunları sektöre kazandıracaktır.

İletişim sektörü, yapılan yatırımlar ve artan talepler ile her geçen yıl sektörel büyüklüğünü arttırmakta ve sektörün önümüzdeki beş yıl içerisinde önemli oranda büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Bu büyüme, istihdamı da beraberinde getirerek özellikle bu alanda yetişmiş, nitelikli, yeterlilik belgesine sahip insanlar için önemli bir iş alternatifi yaratacaktır. 

Görsel İletişim Programı; tasarımın uluslararası kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, yaratıcılığını teknoloji ile birleştirerek günümüzde her alanda gerekli görsel iletişim ürünlerini tasarlayıp yönetecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Geleceğin dijital proje yöneticilerine olan ihtiyaç her geçen gün artarken, benzerler arasında farklı ve yaratıcı görsel iletişim öğelerini uygulayabilen iletişim dünyasının gözde çalışanlarını yetiştirmek ve öğrencilerimizi görsel iletişimin uzmanlık alanlarını destekleyen bir dizi teknolojiyi keşfetmeye teşvik etmek temel hedeftir.

Programdan mezun olacak öğrenciler;

  • Görsel İletişim alanında var olan kavramları yorumlayıp değerlendirebilecek.
  • Karar alma sürecinde bireysel ve ekip üyesi olarak yer alabilecek.
  • Yazılı, sözlü ve görsel olarak kendini ifade edebilecek.
  • Edindiği bilgi ve tecrübeyi yaşam boyu öğrenme hedefiyle geliştirebilecek.

 

Toplumsal sorumluluk bilinci ile toplumsal değerlere bağlı, etik değeri olan, çalışma hayatında ve toplumsal yaşamında bilinçli bir birey olacaktır.

Özet olarak, Görsel İletişim Programı’ndan mezun olan öğrenciler ülkemizde geniş iş ağı bulunan medya sektöründe faaliyet gösteren gerek kamu gerekse özel şirketlerde rahatlıkla iş bulabilmektedir.