Öğretim Elemanları

   

E-mail

Tel

abdullahakkaya

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKKAYA (Bölüm Başkanı)

abdullah.akkaya@ahievran.edu.tr

+90 386 280 55 60

muratçanlı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇANLI

murat.canli@ahievran.edu.tr

+90 386 280 55 80

120 217 1363 heD3v7VyLY

Öğr. Gör. Mehmet MORTAŞ

+90 386 280 58 54

 

Tanıtım

Kırşehir ili ve Mucur ilçesi tarih boyunca bölgenin eğitim ve kültür merkezi konumunda olan bir ildir. Osmanlı ve Selçuklu döneminde bünyesinde barındırdığı başta Cacabey Medresesi olmak üzere 4 medrese ile bölgede adeta bir eğitim başkenti durumundadır. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir’de bu tarihi ve kültürel miras üzerine kurulmuş bir üniversite olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle kuruluşundan itibaren bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarına çözüm üretebilecek bir yapılanma içerisinde faaliyet göstermektedir. Bölgede dünyadaki emsalleri ile yarışabilen, yenilikçi, sorgulayabilen ve bilgilerini uygulamaya taşıyabilen öğrenciler yetiştirebilen, bünyesinde yapacağı araştırmalar ile bölgesel ve ülkesel sorunlara çözüm üretebilen bir üniversite olmak öncelikli hedefimizdir.

 

Program ile ilgili diğer hedefler;

  • Ülkemizin kalkınması için gerekli olan nitelikli iş gücü ihtiyacı,
  • Yöremizde bulunan ticari ve sınai tesislerinin yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Teknolojinin gelişimine paralel olarak güncellenmiş eğitim programları uygulanarak yeni iş alanlarında istihdam edilecek eleman yetiştirilmesi,
  • Kurulmakta olan Mucur Organize Sanayi, gelişmekte olan Kırşehir Organize Sanayi, tarım, gıda, madencilik ve lastik üretim sektörü için istihdam oluşturulması,
  • Mucur’un kalkınmada öncelikli ilçe olması ve Ankara, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlere yakın olması sebebi ile bu illerden de öğrenci akışının mümkün olması
  • Üniversitemiz bünyesinde açılması planlanan program için yeterli sayıda öğretim elemanı bulunması ve gerek duyulması halinde öğretim elamanı alımı yapılarak öğretime başlanacak düzeyde olunması,
  • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında standartların göz önünde bulundurulması,
  • Yeterli laboratuvar ve teknik donanımlar ile ilgili fiziki olanaklar ve diğer koşulların, meslek yüksekokulu kriterlerine uygunluk sağlaması ve öğretime başlanacak düzeyde olunması,
  • Ulaşım olanaklarının yeterli ve kolay olması,
  • Açılması planlanan program ile Kırşehir ili ve ilçelerinde bulunan Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri ve Teknik Liselerin bölümlerinden mezun olan öğrencilere yerinde eğitim verilecek olması nedeniyle öğrenci ve velilerine ekonomik avantajların sağlanabilmesi dikkate alınan faktörlerdendir.

 

YATAY GEÇİŞ ve DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI

Bu bölümü başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) başarılı oldukları takdirde; Biyokimya, Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ayrıca program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapabilir. DGS sınavı ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapan mezunlar ilk yıl mühendislik fark derslerini içeren intibak yılını okurlar. İntibak yılı bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. sınıfa devam ederler. Ayrıca mezunlar diplomaları ile doğrudan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne dikey geçiş yapabilirler. İlk yıl intibak yılıdır ve fark derslerini içerir. Dikey Geçiş Sınavı ile Mühendisliğe geçen mezunlar aynı anda Açık Öğretim Fakültesi’ne de devam edebilirler.

 

PROGRAMA SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

Kimya Teknolojisi bölümüne sınavsız geçiş yapılabilecek ortaöğretim kurumları bünyesindeki bölümler; Endüstriyel Boya Dekorasyon, Kimya, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Sınai Kimya, Endüstriyel Boyacılık, Lastik Teknolojisi, Proses, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Boya Teknolojisidir. Bu bölümlerden Kimya Teknolojisi Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde mevcuttur. Belirtilen bu programlardan sınavsız geçişlerde bütünlük ve devamlılık sağlanacaktır.

 

ÖĞRETİM ARAÇLARI

Yüksek okulun her sınıfında projeksiyon, tepegöz, akıllı tahta gibi görsel ve işitsel öğretim materyalleri bulunmaktadır. Üniversitemizde ve Meslek yüksekokulu kütüphanelerinde açılması planlanan program ile ilgili güncel ders, laboratuvar ve araştırma kitapları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra uygulamalı eğitim için 3 adet Kimya laboratuvarı kurulmuştur ve bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bu laboratuvarlarda gerekli donanım ve malzeme bulunmaktadır.

 

Sosyal Medya Linkleri

facebook

instagram

 

Dersler ve AKTS bilgileri