Öğretim Elemanları

   

E-mail

Tel

mehmetakarcayhoca

Öğr. Gör. Mehmet AKARÇAY (Bölüm Başkanı)

 mehmet.akarcay@ahievran.edu.tr

 +90 386 280 55 73
120 217 1363 heD3v7VyLY Öğr. Gör. Özlem AĞDAŞ (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)

 ozlem.agdas@ahievran.edu.tr

 +90 386 280 55 51
120 217 1363 heD3v7VyLY Öğr. Gör. Seçil CANBOLAT

 scanbolat@ahievran.edu.tr

 +90 386 280 55 75

 

Tanıtım

 

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine; alanı ile ilgili paket programları (ZİRVE,, ETA, MS Office) çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

 
 

Dersler ve AKTS bilgileri