Öğretim Elemanları

   

Tel

120 217 1363 heD3v7VyLY

Öğr. Gör. Esin İLHAN

+90 386 280 55 77

 120 217 1363 heD3v7VyLY  Öğr. Gör. Ender AKAR  +90 386 280 55 50

 

 

Dersler ve AKTS bilgileri