Öğretim Elemanları

   

E-mail

Tel

omerhoca

Öğr. Gör. Ömer ŞEKER (Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)

omerseker@ahievran.edu.tr

+90 386 280 55 62
selamihoca Öğr. Gör. Selami Sedat AKGÖZ   +90 386 280 55 72
120 217 1363 heD3v7VyLY Öğr. Gör. Volkan KARADAVUT

+90 386 280 58 59

 

Tanıtım

 

Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 35
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Lojistik programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Lojistik Programından mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelerin ; Lojistik Yönetimi, ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Lojistik Programı mezunları kamu ve özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılık şirketlerinin tamamı ile lojistik, depolama ve nakliye firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar, taşıma organizatörleri, forwarder’lar ve gümrük müşavirlikleri, ticari faaliyetlerle uğraşan firmaların lojistik departmanları potansiyel iş imkânlarının en önde gelenlerini oluşturmaktadır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC  notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC  notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarı yıla ait not ortalamasının en az 2,25 olması gerekir.
 

Dersler ve AKTS bilgileri