1.) Süreç Performans Parametreleri

A. 2021 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

 

A.1. Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları - İdari

     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

     2.5. İdari ve Mal İşlerin Yönetimi

     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi

     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi

     3.3. Süreçlerin Yönetimi

     3.4. İletişimin Yönetimi

     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi

     3.6. Risk Yönetimi

     4.2. Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi

     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

     5.5. Paydaş ilişkilerinin Yönetimi

 

A.2. Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları - Akademik

     1.1. Eğitim Öğretm Tasarımının Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     2.5. İdari ve Mali İşlerin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

            Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

            Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

            Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

            Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü

            Tasarım Bölümü

            Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

B.  2020 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu

     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi İzleme Formu

C.  2019 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi Tanımlama Formu

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarını Tanımlama Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi Tanımlama Fomu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Tanımlama Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkileri Yönetimi Tanımlama Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu