1.) Faaliyet Planları

A.  Mucur Meslek Yüksekokulu 2020 Yılı Faaliyet Planı           

 

B.  Mucur Meslek Yüksekokulu 2019 Yılı Faaliyet Planı         

     Mucur Meslek Yüksekokulu 2018 Faaliyet Planı

     Mucur Meslek Yüksekokulu 2017 Faaliyet Planı

     Mucur Meslek Yüksekokulu 2016 Faaliyet Planı

 

2.) Süreç Performans Parametreleri

A.  2020 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu

 

B.  2019 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi Tanımlama Formu

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarını Tanımlama Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi Tanımlama Fomu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Tanımlama Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkileri Yönetimi Tanımlama Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu