1.) Süreç Performans Parametreleri

A. 2021 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu

     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi İzleme Formu

 

B.  2020 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu

     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi İzleme Formu

C.  2019 Yılı Süreç Performans Parametreleri ve İzleme Formları

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi Tanımlama Formu

     1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarını Tanımlama Formu

     1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi İzleme Formu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi Tanımlama Fomu

     1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirilmesi İzleme Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Tanımlama Formu

     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi İzleme Formu

     1.5. Mezun İlişkileri Yönetimi Tanımlama Formu

     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi İzleme Formu