Yüksekokul Müdürü

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Yüksekokul Sekreteri

Öğretim Üyesi

Bölüm Başkanı

Öğretim Elemanı

Okutman

Uzman

Sekreter

Memur

Evrak kayıt

Mali İşler

Öğrenci İşleri

Personel isleri

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Yardımcı Hizmetli

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Personeli