1. Organizasyon Şeması

2. Görev Tanımları

3. Hassas Görevler Tespit ve Personel Görev Yetkileri Formu

4. Formlar

5. Talimatlar

6. Prosedürler

7. Süreçler

8. İş Akışları