Süreç Şemaları için tıklayınız.

İş Akış Şemaları için tıklayınız.

 

 

Süreçler

1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

      Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1

      Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

      Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri 1.2

      Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.2

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenme ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

      Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametleri 1.3

      Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme 1.3

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

       Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans Parametreleri 1.4.

       Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme 1.4. 

1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi

       Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans Parametreleri 1.5.

       Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 1.5.