Süreçler

 

FR-172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 1.2

FR-171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu 1.2

FR-170 Süreç şeması Formu ust Süreç 1.0

FR-172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 1.4

FR-171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu 1.4

FR-170 Süreç şeması Formu 1.4

FR-172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 1.3

FR-171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu 1.3

FR-170 Süreç şeması Formu 1.3

FR-172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 1.2

FR-171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu 1.2

FR-170 Süreç şeması Formu 1.2

FR-172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 1.1

FR-171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu 1.1

FR-170 Süreç şeması Formu 1.1

 

İş Akış Şemaları

İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer) İş Akışı

İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

İA-003-Giden Evrak İş Akışı

İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-008-Satın Alma İş Akışı

İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

İA-256-Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Şeması

İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-377-Bölüm Program Açma İş Akışı

İA-393-Mezun Etkinlik Programının Hazırlanması İş Akışı

İA-392-Mezun Takip Sisteminin Oluşturulması ve Güncelleşmesi İş Akışı

İA-391-Sınav İşlerinin Yönetimi / Tek Ders Sınavının Hazırlanması İş Akışı

İA-390-Sınav İşlemlerinin Yönetimi/Sınav Sonuçlarının Paylaşımı Yönetimi İş Akışı

İA-389-İzleme ve Değerlendirmenin Yönetimi/ Sınav İzleme Ve Değerlendirme İş Akışı

İA-388-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav İş Akışı

İA-387-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Mazeret Sınavı İş Akışı

İA-386-Sınav İşlemlerinin Yönetimi Ara Sınav İş Akışı

İA-385-Ders/Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı

İA-384-Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı

İA-383-Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı

İA-382-Öğretim Elamanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı

İA-381-Ders Programlarının Hazırlanması İş Akışı

İA-380-Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı

İA-379-Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı

İA-378-Müfredat Geliştirme İş Akışı