Stratejik Planlar

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 Yılı Performans Programı

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2021 yılı Birim Faaliyet Planı

      Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

      Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2021 yılı Faaliyet PlanıBölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

      Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 2021 yılı Faaliyet PlanıBölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

      Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 2021 yılı Faaliyet PlanıBölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

      Tasarım Bölümü 2021 yılı Faaliyet PlanıBölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

      Yönetim ve Organizasyon Bölümü 2021 yılı Faaliyet PlanıBölümü 2021 yılı Faaliyet Planı

 

Birim Faaliyet Planları Arşivi

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2020 Yılı Faaliyet Planı

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2019 Yılı Faaliyet Planı

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2018 Yılı Faaliyet Planı 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2017 Yılı Faaliyet Planı 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu 2016 Yılı Faaliyet Planı