Talimatlar

Zehirlenme Talimatı

Deprem Talimatı

Acil DurumTahliye Talimatı

Fotokopi Makinesi Kullanma Talimatı

Fotograf Yazicisi Kullanma Talimati

Kimya Laboratuvari is Sagligi Ve Guvenligi Ekipmanlari Kullanim Talimati

Kisisel Koruyucu Donanim Kullanimi Talimatı

Genel Laboratuvar Talimatı

Kaza Önleme Talimatı

İş Güvenliği talimatı

Çim Biçme Talimatı

E-Posta Kullanım Talimatı

Elektrik işleri ve Güvenlik talimatı

Eldiven Kullanma talimatı

Yeşil Alan Bakım Talimatı

Yeşil Alan İlaçlama Talimatı

Yangın Talimatı

Seyyar Matkap Kullanma Talimatı

Prosedürler

PR - 001 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosedürü

PR - 005 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü

PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü

PR - 013 Satın Alma Prosedürü

PR - 014 Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü

PR - 015 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü

PR - 016 Eğitim Prosedürü

PR - 018 Etkinlik Prosedürü

PR - 020 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü

PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü

PR - 025 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Prosedürü