Üniversitemizde değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Ali BİLGİN, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN, Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK ve Alaattin SORUKLU’dan oluşan KAP Değerlendirme Ekibi'nin Meslek Yüksekokulumuzdaki yüz yüze görüşme süreci 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Meslek Yüksekokulumuzdaki saha ziyaretinde değerlendirme takımı üyeleri;  Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Doç. Dr. Cahit AYTEKİN,  Müdür Yardımcıları, Kalite Komisyon Üyeleri , Bölüm Başkanları, Birim Kap Komisyon Üyeleri, Öğretim Elemanları ve Personelimizle bir dizi görüşme yaptılar. Bu görüşmede,  Meslek Yüksekokulumuz  öğrenme yönetim sistemi, birim kalite çalışmaları, müfredat planlama ve ölçme-değerlendirme süreçleri; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve diğer  konularında değerlendirmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerden sonra okulumuzun stüdyoları, laboratuvarları, bilgisayar ve tasarım atölyeleri gezildi.  Ayrıca KAP değerlendirme ekibi, öğrencilerimizle de bazı görüşmelerde bulundular. 

Sürece katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz.