Birim Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat: 11:30'da Yüksekokul Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Birim Kalite Komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Birim Kalite Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan UZUN, Birim Kalite Komisyonu faaliyetlerinden oluşan sunumunu gerçekleştirdi. 2021 yılı Faaliyet Planları, Süreç Performans Parametreleri, Risk Eylem Planı ve Memnuniyet Yönetim Sistemi başvurularının değerlendirildiği toplantı, 2021 yılı Yönetim Gözden Geçirme Raporunun hazırlanmasında görev dağılımı yapılarak sonlandırıldı.