Öğretim ElemanıAna Bilim Dalı/ProgramEmail
Doç. Dr. Murat ÇANLI Kimya Teknolojisi Pr
Öğr. Gör. Cüneyd DEMİR Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Pr
Öğr. Gör. Emre GENÇAY Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr
Öğr. Gör. Mücahit ÜLGER Bankacılık Ve Sigortacılık Pr
Öğr. Gör. Selçuk CAMCI Grafik Tasarımı Pr  
Öğr. Gör. Semra KUŞ Acil Durum Ve Afet Yönetimi Pr
Öğr. Gör. Volkan KARADAVUT Lojistik Pr
Öğr. Gör. Yeliz BALCI Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Pr