Öğretim ElemanıAna Bilim Dalı/ProgramEmail
Doç. Dr. Murat ÇANLI Kimya Teknolojisi Pr
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN Görsel İletişim Pr
Öğr. Gör. Cüneyd DEMİR Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Pr
Öğr. Gör. Mücahit ÜLGER Bankacılık Ve Sigortacılık Pr
Öğr. Gör. Sezin NİKBAY Grafik Tasarımı Pr
Öğr. Gör. Volkan KARADAVUT Lojistik Pr
Öğr. Gör. Emre GENÇAY Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr