YÜKSEKOKUL KURULU 

 

Öğretim ElemanıAna Bilim Dalı/ProgramEmail
Doç. Dr. Cahit AYTEKİN Müdür
Öğr. Gör. Cüneyd DEMİR Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ömer ŞEKER Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Murat ÇANLI Kimya Teknolojisi Pr
Öğr. Gör. Emre GENÇAY Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr
Öğr. Gör. Mücahit ÜLGER Bankacılık Ve Sigortacılık Pr
Öğr. Gör. Selçuk CAMCI Grafik Tasarımı Pr  
Öğr. Gör. Semra KUŞ Acil Durum Ve Afet Yönetimi Pr
Öğr. Gör. Volkan KARADAVUT Lojistik Pr
Öğr. Gör. Yeliz BALCI Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Pr


                                                                           

 YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Öğretim ElemanıAna Bilim Dalı/ProgramEmail
Doç. Dr. Cahit AYTEKİN Müdür
Öğr. Gör. Cüneyd DEMİR Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ömer ŞEKER Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Murat ÇANLI Kimya Teknolojisi Pr
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKKAYA Kimya Teknolojisi Pr