KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Temsilcisi

Öğr. Gör. Ömer ŞEKER

Kalite Güvencesi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN

Eğitim - Öğretim

Öğr. Gör. Emre GENCAY

Araştırma-Geliştirme

Öğr. Gör. Dr. Mehmet AKARÇAY

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. Şaban FINDIK

Yönetim Sistemi

Yüksekokul Sekreteri Yaşar ERKAL