Birim EFQM Modeli Temsilcisi
Öğr. Gör. Ömer ŞEKER
 
1. Kriter: Amaç, Vizyon ve Strateji
Dr. Öğr. Üyesi Semra KUŞ
Öğr. Gör. Esra YILMAZ
Rabia TURAN
 
2. Kriter: Kurum Kültürü ve Liderlik
Öğr. Gör. Emre GENÇAY
Öğr. Gör. Volkan KARADAVUT
Fatma RÜZGAR
 
3. Kriter: Paydaş Bağlılığı Sağlama
Öğr. Gör. Seçil CANBOLAT KAYA
Öğr. Gör. Sevinç DEMİRTÜRK
Zeynep ERKAL
 
4. Kriter: Sürdürülebilir Değer Yaratma
Öğr. Gör. Selami Sedat AKGÖZ
Öğr. Gör. Şaban FINDIK
Saygı Mert
 
5. Kriter: Performans ve Dönüşümü Yönlendirme
Öğr. Gör. Mehmet KOCAMIŞ
Öğr. Gör. Rüya CAN
Emine ÖZEL
 
6. Kriter: Paydaş Algıları
Öğr. Gör. Yeliz BALCI
Öğr. Gör. Bayram KOYUNCU
Yüksekokul Sekreteri Yaşar ERKAL
 
7. Kriter: Stratejik ve Operasyonel Performans
Öğr. Gör. Hamdi ULUCAN
Öğr. Gör. Ali KAYMAK
Levent KARAKAYA