Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu; ülkemizin ekonomik, endüstriyel ve sosyal alanları başta olmak üzere diğer hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü ve istihdam sorunlarına çözüm olmak amacıyla, bilgisayar teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek elemanlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir.