2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
      2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
      2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
      2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi
      3.3. Süreçlerin Yönetimi
      3.4. İletişimin Yönetim İİletişimin Yönetimi
      3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
      3.6. Risk Yönetimi
      4.2. Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi
      5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
      5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
     1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi
     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi 
    

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
     1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi
     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi 

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
     1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi  
    

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
     1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi
     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi 
 

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
     1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi 
  

     1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
     1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
    1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
     1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
     1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi
     1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi
     2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
     2.5. İdari ve Mali İşler Yönetimi
     2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi
     2.12. Dış İlişkilerin Yönetimi
     3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi
     5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
     5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi